Verantwoordelijk
voor uw veiligheid?
Wie is in de eerste plaats verantwoordelijk
voor uw veiligheid
Het doel van ons beleid voor veiligheid en preventie:
Iedereen in staat stellen om veilig en gezond naar huis te gaan
De bal ligt in uw kamp!
Doe iets! Uw veiligheid ligt in uw handen!

Wie is in de eerste plaats verantwoordelijk voor uw veiligheid?

U werkt om te leven, niet om uw leven te verliezen.

Het doel van ons veiligheids- en preventiebeleid is om iedereen in staat te stellen
veilig en gezond naar huis te gaan.

U bent als eerste verantwoordelijk voor zero ongevallen!

Doe iets! Uw veiligheid ligt in uw handen!