Verplaatsingen
Verplaatsingen
Struikelen
Een verkeerde stap zetten
Uitglijden
Evenwicht verliezen
Tips
Aangepaste schoenen
Orde en netheid
Signaleer de risico’s
Vrij uitzicht

Verplaatsingen

Struikelen, een verkeerde stap zetten, uitglijden...
Onze verplaatsingen houden risico's in die we vaak onderschatten!

De veroorzaakte letsels zijn vaak pijnlijk: kneuzingen, verzwikkingen, wonden, breuken...

Welke praktische tips kunnen wij geven om vallen te vermijden?

Draag aangepaste schoenen.

Houd het proper en net, om de obstakels op de verkeerswegen te beperken.

Signaleer kuilen, een beschadigde vloerbedekking, doorgebrande gloeilampen...

Zorg dat u altijd een vrij uitzicht hebt, zodat u goed kunt zien waar u uw voeten zet.

Belast u niet te veel, leg het traject desnoods in twee keer af!